KWK JANKOWICE

KWK JANKOWICE

Przebudowa budynku płuczki miałowej w zakresie wzbogacania miałów węglowych w ZPMW KWK Jankowice

Zakres prac obejmował:
• budowę nowej dyspozytornia Płuczki Miałowej,
• sieć monitoringu video,
• sieć rozgłaszania,
• nową sieć ethernet całego Zakładu Przeróbczego,
• likwidację starego układ sterowania,
• uruchomienie nowego systemu sterowania Płuczką Miałową z poziomu wizualizacji,
• demontaż wszystkich istniejące na obiekcie a nieeksploatowane maszyny i urządzeń,
• wykonanie prac branży budowlanej: związane głównie z wykonaniem nowych stropów oraz wzmocnieniem konstrukcji słupów,
• wykonanie prac branży technologicznej: przebudowa rurociągu sprężonego powietrza oraz dostawa, zabudowa i uruchomienie nowych dmuchaw,
• wykonanie prac branży elektrycznej: związane z dostawą i uruchomieniem rozdzielni 6kV oraz instalacji i urządzeń przynależnych do rozdzielni,
• dostawę i podłączenie nowej rozdzielni głównej 500V,
• zabudowę szerokiej gamy nowych maszyn i urządzeń.