Układ zasilania oraz sterowania dla urządzeń załadowczych skipów
w przedziale południowym szybu I na poziomie 1090 JSW KWK Budryk

Układ zasilania oraz sterowania dla urządzeń załadowczych skipów w przedziale południowym szybu I na poziomie 1090 JSW KWK Budryk

Do sterowania klapami wsypowymi oraz klapą przerzutową pod zbiornikami załadowczymi, zostały zastosowane rozdzielacze elektropneumatyczne.

Do kontroli poziomu urobku w kieszeniach załadowczych oraz zbiorniku retencyjnym zostały zabudowane przekaźniki radioizotopowe.

Przedstawione rozwiązania kontroli poziomu urobku w kieszeniach załadowczych umożliwiają identyfikację trzech poziomów:

– brak urobku w kieszeniach załadowczych, obecność urobku w zbiorniku retencyjnym, kieszenie załadowcze przepełnione.

Własności funkcjonalne układu sterowania załadunkiem skipów:

 •  zapewnia trzy rodzaje sterowania:
 • automatyczne – ze sterownika centralnego,
 • zdalne (ręczne) z pulpitu sygnalisty podłączonego do sterownika centralnego,
 • lokalne ze stanowiska obsługi przenośnikiem taśmowym, przenośnikiem zgrzebłowym, klapami (pulpit sterowniczy lokalny),

  umożliwia następujące rodzaje pracy:
 • transport urobku,
 • pracę w trybie remontowym (rewizja),
 • umożliwia współpracę z układem sygnalizacji szybowej,
 • zapewnia wyłączenie awaryjne z każdego miejsca wzdłuż trasy ciągu przenośników za pośrednictwem wyłączników awaryjnych,
 • zapewnia ponowne uruchomienie ciągu po awaryjnym zatrzymaniu – po skasowaniu awarii,

  kontroluje pracę za pomocą następujących czujników:
 • spiętrzenia urobku,
 • temperatury,
 • ruchu taśmy,
 • przeciwpożarowych,
 • poziomu urobku w zbiornikach załadowczych,
 • poziomu urobku w zbiorniku retencyjnym,
 • położenia klap wysypowych oraz klapy przerzutowej,
 • zamknięcia/otwarcia zasuwy bezpieczeństwaciśnienia powietrza w instalacji pneumatycznej i hydraulicznej.
 • umożliwia sterowanie klapami oraz zasuwą za pośrednictwem rozdzielczy elektropneumatycznych i elektrohydraulicznych,
 • umożliwia ważenie porcji urobku transportowanej do skipu poprzez wagi zabudowane na przenośniku taśmowym,
 • umożliwia współpracę układu z systemem wizualizacji.