DSS

Klasyfikacja stłuczki szklanej
Zabudowany w miejscu pracy

Przesiewacz wibracyjny typu WK o trajektorii kołowej oraz regulowanej wartości amplitudy drgań, wyposażony w napęd bezwładnościowy jednowałowy. Przeznaczony do klasyfikacji stłuczki szklanej oraz innych odpadów takich jak szyby samochodowe. Posiada specjalnie dobrane sita zapobiegające klinowania się i zaczepiania folii zawartych w szybach samochodowych. Przesiewacze WK mogą być wyposażone w różne rodzaje i typy sit przez co ich zastosowanie jest bardzo szerokie od klasyfikacji wstępnej po klasyfikację końcową, spłukiwanie.