Budowa Zakładu Paliw Kompozytowych Polski Koks

Budowa Zakładu Paliw Kompozytowych
Polski Koks

Realizowana inwestycja przewidywała wykonanie robót budowlanych w systemie „projektuj i buduj pod klucz”. Produktem końcowym jest ekologiczne paliwo stałe przeznaczone dla gospodarki komunalnej i ogrzewnictwa indywidualnego. Planowana wielkość produkcji nowego paliwa to 60 tyś ton rocznie. Paliwo produkowane w nowym zakładzie zastąpi używany do tej pory flotokoncentrat, który spalany w sposób tradycyjny był źródłem emisji bardzo wielu groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń.

Zastosowanie nowego paliwa w kotle z automatycznym podawaniem paliwa pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku siarki, dwutlenku azotu tlenku węgla, pyłu oraz silnie rakotwórczego benzopirenu o ponad 90%.

Paliwo te będzie można również używać w kotłach tradycyjnych zastępując węgiel orzech lub niesort ograniczając również uciążliwość dla środowiska.

Inwestycja zrealizowana była przez konsorcjum firm Grupy Carboautomatyka:
• PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. – lider konsorcjum: dobór kluczowych maszyn i urządzeń, wykonanie systemów zasilania i sterowania zakładu, wykonanie instalacji teleinformatycznych i projektowanie i dostawa systemów informatycznych sterujących pracą linii technologicznej i budynkiem,
• Carbo Projekt Sp. z o.o. – partner konsorcjum: opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych,
• MIFAMA Sp. z o.o.: – partner konsorcjum: produkcja i zabudowa konstrukcji stalowej hali, wykonawstwo robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej i maszynowej.

W ramach realizacji Inwestycji wykonaliśmy:
• projekt procesowy linii technologicznej,
• koncepcję programowo-przestrzenną zakładu,
• wykonanie raportu środowiskowego,
• opracowanie projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektu,
• wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych: Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych,
• budowę hali produkcyjnej wyposażonej w ciąg maszynowy i magazyny z zapleczem administracyjnym i socjalnym dla pracowników,
• podłączenie mediów,
• wykonanie dróg i parkingów,
• dobór maszyn i urządzeń,
• zabudowę i uruchomienie ciągu maszynowo-technologicznego z centralnym sterowaniem z poziomu dyspozytorni,
• instalację inteligentnego sterowania budynkiem.