Budowa stacji wentylatorów w Zabrzu

Przedsięwzięcie budowa stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów budowlanych zostało zrealizowane w celu zapewnienia wentylacji wyrobisk dołowych.

Wybudowana stacja wentylatorów głównych w latach 50-tych ubiegłego wieku dla KWK Pstrowski przy szybie “Mikołaj” nie spełniała już aktualnych norm środowiskowych.

Nowa stacja wentylatorów przeznaczona jest do przewietrzania wyrobisk górniczych pompowni „Pstrowski” oraz dodatkowo dodano komorę pompowni głównego odwadniania na poziomie -825m.