Budowa stacji wentylatorów w Zabrzu

Przedsięwzięcie Budowa stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów budowlanych zrealizowane zostało w celu zapewnienia wentylacji wyrobisk dołowych po wyłączeniu z ruchu stacji wentylatorów głównych przy szybie „Mikołaj”, wybudowanej w latach 50-tych ubiegłego wieku dla byłej KWK Pstrowski, a nie spełniającej aktualnych norm środowiskowych, głównie poziomu hałasu emitowanego do środowiska.

Nowa stacja wentylatorów przeznaczona jest do przewietrzania wyrobisk górniczych pompowni „Pstrowski” wraz z komorą pompowni głównego odwadniania na poziomie -825m.