Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania dla KWK Brzeszcze

Stacja odmetanowania KWK Brzeszcze

Wraz z potrzebą odmetanowania wyrobisk górniczych dla efektywniejszej eksploatacji, powstała konieczność modernizacji istniejących i budowa nowych powierzchniowych stacji odmetanowania zapewniających podstawową funkcję bezpieczeństwa i przygotowujących gaz do jego ekonomicznego wykorzystania w układach kogeneracyjnych.

Zdobyte doświadczenie w budowie i modernizacji powierzchniowych stacji odmetanowania takich jak:
• budowa powierzchniowej stacji odmetanowania dla KWK Szczygłowice,
• modernizacja powierzchniowej stacji odmetanowania dla KWK Staszic i KWK Wesoła,
• budowa powierzchniowej stacji odmetanowania dla KWK Wujek – Śląsk Ruch Śląsk,
pozwoliły na podjęcie się zadania jako generalny wykonawca obiektu budowy nowej powierzchniowej stacji odmetanowania dla KWK Brzeszcze o unikatowej technologii i osiąganych parametrach technicznych w zakresie ilości gazu 250nm3/min i sprężeniu do 2,2 bar.