Biuro projektowe

W Grupie Carboautomatyka działa Biuro Projektowe składające się z zespołu wysokiej klasy specjalistów posiadających uprawnienia projektowe oraz ogromne doświadczenie zdobyte podczas realizacji różnych inwestycji i przy opracowaniu wielu projektów.

Oferujemy wykonywanie dokumentacji projektowych w zakresie kompleksowej budowy, modernizacji i rozbudowy:

zakładów przeróbki mechanicznej
węgla i innych kopalin

obiektów budownictwa przemysłowego

instalacji technologicznych

instalacji elektrycznych

automatyki i sterowania

sieci wodociągowych, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych, instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych

wykonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych

W ramach biura świadczymy usługi projektowe w branży:

technologicznej

maszynowej

budowlanej

elektrycznej

instalacyjnej

automatyki i informatyki

INFRASTRUKTURA DROGOWA
 • projekty wykonawcze konstrukcji bramownic wraz z osprzętem i zasilaniem w energię elektryczną,
 • projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu dla budowy krajowego systemu poboru opłat,
 • projekty przyłączy elektroenergetycznych,
 • projekty zasilania stacji transformatorowych SN/nn,
 • projekty montażowe konstrukcji podwieszenia wentylatoró,
 • projekty montażowe mocowania znaków zmiennej treści,
 • projekty wyposażenia tunelu w zakresie sterowania, komunikacji i sygnalizacji.
EKOLOGIA

Oferujemy wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej związanej z budową oczyszczalni ścieków, pompowni i przepompowni w zakresie:

 • automatyki,
 • elektryki,
 • branży konstrukcyjno- budowlanej
 • branży mechanicznej,
 • branży technologicznej,
 • branży instalacyjnej (wod-kan, CO, wentylacja i klimatyzacja).
BUDOWNICTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

 • automatyki,
 • instalacji elektrycznych,
 • BMS,
 • Instalacji sanitarnych (wod-kan, CO),
 • wentylacji i klimatyzacji,
 • branży konstrukcyjno – budowlanej.
PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY / ENERGETYKA / CIEPŁOWNICTWO / KOKSOWNICTWO

Oferujemy wykonanie kompleksowej obsługi projektowej inwestycji w zakresie:

 • koncepcji projektowych,
 • programów funkcjonalno – użytkowych,
 • projektów budowlanych wraz z uzgodnieniami,
 • uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • projektów wykonawczych,
 • ekspertyz budowlanych,
 • przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
 • kosztorysów

nAJCIEKAWSZE REALIZACJE

KGHM Polska Miedź S.A. /Huta Legnica/
Wykonanie dokumentacji technicznej
"Instalacja do filtracji szlamu anodowego"
KGHM Polska Miedź S.A. /Huta Legnica/
Wykonanie koncepcji
"Zakup i zabudowa układu filtracji elektrolitu"
KGHM Polska Miedź S.A. /Huta Legnica/
Wykonanie koncepcji
Projekt przebudowy konstrukcji wsporczych zespołu cyklonów pieców szybowych nr 1 i 2 w HML.
Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ - SYSTEM
Wykonanie indywidualnych chłodni wentylatorowych dla 6-ciu sprężarek HALBERSTADT 1 HB - 5K 400/250 na tłoczni Pogórska Wola II
KGHM Głogów
Modernizacja obiektów budowlanych Wydziału przygotowania wsadu - wykonanie dokumentacji technicznej KGHM HM Głogów
KGHM HM Legnica
Wykonanie koncepcji
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego
"Budowa dwóch zbiorników magazynowych kwasu wraz ze stanowiskiem załadunku do autocystern Huta Miedzi Legnica - Wydział Kwasu Siarkowego"