Produkcja elementów ładowarki zgarniakowej portalowej ŁZP 150.40

5 stycznia 2021

Trwa produkcja elementów ładowarki zgarniakowej portalowej ŁZP 150.40 według projektu FMK Kluczbork.

Maszyna przeznaczona jest do pobierania materiału z pryzmy na przenośnik taśmowy, usytuowany równolegle, wzdłuż toru jazdy maszyny.

Parametry materiału przeznaczonego do transportu przez maszynę powinny wynosić:
– ciężar usypowy γ = 0,9÷1, 1 [t/m³
– granulacja: 1 ÷ 5 mm