Nowy obiekt flotacji i pras filtracyjnych wraz z zabudową maszyn i urządzeń

12 maja 2021

Z końcem kwietnia miały miejsce odbiory obiektu flotacji i pras filtracyjnych w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.

Przeprowadzone prace:
– budowa nowego obiektu flotacji i pras filtracyjnych, zabudowa maszyn i urządzeń w nowym budynku,
– modernizacja maszyn i urządzeń w obiekcie kompleksowym,
– odwodnienie koncentratu flotacyjnego oraz gruboziarnistych mułów węglowych w dwóch prasach filtracyjnych komorowo-membranowych typu GHT 2000.P-13 z opcją dosuszania sprężonym powietrzem.

Głównym celem tych działań była maksymalizacja produkcji węgla koksowego poprzez wzbogacanie flotacyjne całości mułów surowych, wydzielanych w procesach odwadniania produktów wzbogacania w płuczce ziarnowej i miałowej.