Zabudowa dwóch układów kogeneracyjnych w KWK Ruda Ruch Halemba

1 września 2021

Przedmiotem inwestycji jest zabudowa dwóch układów kogeneracyjnych w obudowie kontenerowej o mocy około 2,0MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Ruda Ruch Halemba.

Zabudowa agregatów, umożliwi wykorzystanie energii zawartej w gazie pochodzącym z odmetanowania kopalni KWK Halemba do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Umożliwi to pozyskanie taniej energii elektrycznej na potrzeby własne Polskiej Grupy Górniczej S.A., a jednocześnie ograniczona zostanie emisja substancji szkodliwych do środowiska.

 

Zakres robót obejmuje specjalności:

– technologiczną,

– konstrukcyjno- budowlaną,

– elektryczną,

– automatyki i sterowania,

– instalacyjną.

W chwili obecnej realizowane są roboty budowlane umożliwiające zabudowę agregatów w obudowie kontenerowej oraz infrastruktura techniczna niezbędna do ich funkcjonowania.