21. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE

25 marca 2021

W dniach 23-24 marca 2021 r, w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyła się 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE.

Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie technik i technologii przyjaznych dla środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko, wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z upowszechnianiem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz prezentacja oferty producentów maszyn i urządzeń.

W panelu dyskusyjnym nt. przyszłości zakładów przeróbczych – producentów maszyn i urządzeń górniczych reprezentował m.in. przedstawiciel naszej Spółki – dyr. Kamil Korzepa.

Podsumowanie konferencji:

Cała konferencja: