GRUPA KAPITAŁOWA CARBOAUTOMATYKA

GRUPĘ TWORZĄ:

PKiMSA
CARBOAUTOMATYKA S.A.

logo_mifama

MIFAMA OPA CARBO
SP. Z O.O.

DAMEL S.A.

Grupę Carboautomatyka tworzą intensywnie rozwijające się firmy, z  których każda zajmuje czołowe pozycje rynkowe w swoich branżach. Wynik ten osiągnęły dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, wykwalifikowanej kadrze oraz wysokiej jakości oferowanych produktów i usług.

Działalność firm Grupy w pokrewnych branżach pozwala zapewnić Klientom elastyczność i funkcjonalność oferowanych rozwiązań i wdrażać je w przedsiębiorstwach o dowolnej wielkości i profilu działalności obejmując:
Projektowanie
Produkcję
Montaż i kompletację
Serwis
Szkolenia

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki
CARBOAUTOMATYKA S.A.

…jest firmą o prawie 45-letniej tradycji.

Zatrudniamy doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę posiadającą uprawnienia projektowe, budowlane, zatwierdzenia branżowe.

Jesteśmy obecni na rynkach

Górnictwa

Energetyki

Ciepłownictwa

Hutnictwa

infrastruktury
drogowej

Koksownictwa

gospodarki
wodno-ściekowej

Tuneli komunikacyjnych