Analizator gazów AG

Analizator gazów AG przeznaczony jest do pomiaru udziału objętościowego metanu lub dwutlenku węgla, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru w atmosferze.

  • programowalne progi alarmowe dla każdego toru pomiarowego,
  • przekroczenie dopuszczalnych progów sygnalizowane jest alarmem optycznym, dźwiękowym i wibracyjnym,
  • czas pracy 2 lata bez wymiany baterii

rejestracja pomiarów oraz bezprzewodowa komunikacja z komputerem.