Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki
CARBOAUTOMATYKA S.A.

The company's detailed offer includes services in the following industries:

Coal mining

Other materials mining

Power engineering

Heating

Metallurgy

Road infrastructure

Coke

Water and sewage management

Tunnels equipment

services performed in the undergrounds of mines

Products for mining excavations

Installation of control and technological processes supervision systems:

Kompleks ścianowy - układ obejmuje system zasilania, sterowania, współpracę blokad technologicznych, sygnalizacji ostrzegawczej i łączności porozumiewawczej zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego w skład którego mogą wchodzić:
 • Kombajn ścianowy dwudopływowy lub jednodopływowy,
 • Zespół pompowy,
 • Przenośnik zgrzebłowy ścianowy PZS
 • Przenośnik zgrzebłowy podścianowy PZP
 • Kruszarka na PZS
 • Kruszarka na PZP
 • Urządzenia blokad, sygnalizacji i łączności głośnomówiącej.
Zintegrowany system sterowania kompleksu przodkowego może obejmować układ sterowania:
 • kombajnu chodnikowego,
 • przenośnika zgrzebłowego lub podajnika taśmowego, zlokalizowanych bezpośrednio za kombajnem,
 • współpracy kombajnu z instalacją odpylającą przy wentylacji ssącej lub kombinowanej,
 • współpracy kombajnu z instalacją zespołu pompowego zraszania
 • urządzeń sygnalizacji i łączności głośnomówiącej,
 • oświetlenia,
 • wiertarki,
 • opcjonalnie urządzeń pomocniczych, zasilanych z wolnych odpływów stacji wieloodpływowej

Urządzenia przyszybowe stanowią ciągi technologiczne urządzeń z napędami elektrycznymi. W skład ciągu technologicznego wchodzą:
 • wrota szybowe,
 • pomosty wahadłowe,
 • zapora szybowa,
 • zapychak,
 • zapora rozdzielcza,
 • hamulec torowy.

Przedmiotem jest wyposażenie elektryczne układu klimatyzacji grupowej, które realizuje następujące funkcje:
 • zasilanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład wyposażenia elektrycznego;
 • sterowanie agregatami chłodniczymi oraz urządzeniami współpracującymi, przewidzianymi do zabudowy na stanowisku agregatu chłodniczego;
 • ścisłe współdziałanie urządzeń sterujących, które sterują agregatami chłodniczymi i urządzeniami współpracującymi, tworząc jeden zintegrowany system sterowania;
 • pomiar i kontrola wszystkich istotnych parametrów technicznych (temperatury, przepływy, ciśnienia) mających wpływ na poprawność procesu sterowania agregatami chłodniczymi, wody oraz wszystkimi urządzeniami współpracującymi;
 • obliczanie mocy chłodniczej agregatów chłodniczych;
 • wizualizację kontrolowanych parametrów i obliczonych wielkości oraz sygnalizację nieprawidłowości dla agregatów chłodniczych
 • transmisję danych dotyczących kontrolowanych parametrów oraz informacji o pracy wszystkich urządzeń ze wszystkich sterowników stanowiących wyposażenie układu agregatu chłodniczego do powierzchniowego systemu wizualizacji CarboVision.

Gazometria automatyczna
 • pomiarowy system bezpieczeństwa,
 • centrala telemetryczna,
 • czujniki metanu,
 • czujniki stężenia tlenku węgla,
 • czujniki stężenia tlenu,
 • czujnik stężenia wodoru,
 • czujnik dwutlenku węgla,
 • czujniki gazów toksycznych,
 • czujniki prędkości przepływu powietrza,
 • czujniki gazów toksycznych,
 • czujniki parametrów środowiskowych,
 • czujniki różnicy ciśnień,
 • centralka dołowa sygnałów dwustanowych.
Inne
 • aparatura rozdzielcza i łączeniowa,
 • sprzęt oświetleniowy,
 • systemy TV przemysłowej,
 • iskrobezpieczny sterownik przemysłowy,
 • urządzenia łączności głośnomówiącej,
 • urządzenia do przesyłu i konwersji danych,
 • wagi taśmociągowe,
 • zasilacze iskrobezpieczne,
 • czujniki prądu,
 • podzespoły budowy przeciwwybuchowej.
Ognioszczelne urządzenia zasilające:
 • przemienniki częstotliwości,
 • rozruszniki tyrystorowe,
 • stacje kompaktowe,
 • wyłączniki stycznikowe i zespoły transformatorowe,
 • stacje transformatorowe,
 • pola rozdzielcze,
 • zestawy pompowe.
Indywidualne urządzenia pomiarowe
 • metanomierze,
 • mierniki wielogazowe,
 • mierniki jednogazowe,
 • przyrządy do pomiaru parametrów wentylacyjnych,
 • mierniki wielkości elektrycznych
Sprzęt strzałowy
 • zapalarki strzałowe,
 • omomierze strzałowe,
 • miernik prądów błądzących,
 • testery sprzętu strzałowego,
 • sieciowa zapalarka szybowa,
 • elektroniczny system ewidencji środków strzałowych.

usługi wykonywane na powierzchni kopalń

Produkty dla powierzchni

Dyspozytorskie systemy bezpieczeństwa
 • systemy gazometryczne – centrale metanometryczne,
 • systemy transmisji danych z podziemi kopalń (Ex),
 • stacje odmetanowania,
 • stacje wentylatorów głównego przewietrzania,
 • stacje geofizyki górniczej,
 • dyspozytornia zakładowa i urządzenia awaryjnego zasilania.
Automatyzacja zakładów przeróbki kopalin
 • system tworzenia mieszanek energetycznych,
 • stabilizacja gęstości cieczy ciężkiej,
 • systemy nadzoru wizyjnego.
 • system dozowania flokulanta,
 • klarometr.
Bilansowanie produkcji i nadzór sprzedaży węgla
 • punkty sprzedaży węgla,
 • zarządzanie zwałami,
 • systemy ważenia (wagi kolejowe, samochodowe, taśmociągowe, zbiornikowe),
 • urządzenia do automatycznego poboru próbek węgla

usługi wykonywane w zakładach pozagórniczych:

kompleksowa budowa: od idei, poprzez koncepcję, projekt, wykonawstwo, odbiory i uruchomienie
Tunele komunikacyjne
 • wykonanie centrum sterowania tunelem wraz z serwerownią,
 • wykonanie i montaż bramownic pod znaki zmiennej treści,
 • montaż i sterowanie sygnalizatorami świetlnymi,
 • montaż i sterowanie znakami zmiennej treści,
  montaż i sterowanie urządzeniami nagłaśniającymi,
 • wykonanie systemu CCTV,
 • integracja CCTV z systemem monitoringu miejskiego,
 • wykonanie i wyposażenie nisz technicznych,
 • wykonanie rozdzielnic drogowych.
Budynki inteligentne
 • rozdzielnie średniego napięcia,
 • rozdzielnie niskiego napięcia,
 • kompleksowe zasilenie budynku,
 • systemy kontroli dostępu,
 • systemy przeciwpożarowe,
 • systemy DSO system rozgłoszeniowy,
 • CCTV,
 • Ethernet,
 • wizualizacja i sterowanie wszystkimi systemami.
Oczyszczalnie ścieków
 • oczyszczanie ścieków komunalnych jak i przemysłowych,
 • zasilanie i sterowanie,
 • systemy nadzoru,
 • systemy CCTV.
Zakłady odmetanowania i przepompownie gazu
Kompleksowe
(od projektu po wykonanie i uruchomienie)
wykonanie Zakładów Przeróbczych:
 • pełen park maszynowy (przesiewanie, kruszarki, transport poziomy i pionowy, uławiacze żelaza, wzbogacanie węgla, DISA i osadzarki miałowe),
 • stacje dozowania flokulanta,
 • pełna wizualiacja procesów przeróbczych,
 • pełna automatyzacja procesu.

Other offered services:

W PKiMSA “Carboautomatyka” S.A. jest również biuro projektowe składające się z zespołu wysokiej klasy specjalistów posiadających uprawnienia projektowe i wykonawcze oraz duże doświadczenie zdobyte podczas realizacji różnych inwestycji.

Dowiedz się więcej…

Automation and Information Technology solutions

Systemy automatyki i sterowania wraz z oprogramowaniem szczegółowo dostosowanym do wymagań Klienta.

Integracja rozwiązań automatyki i informatyki, systemy SCADA oraz narzędzia do raportowania wraz z dobraniem i dostarczeniem całego zaplecza sprzętowego (serwerownie, sieci, stacje robocze)

Dowiedz się więcej…

Świadczymy usługi w zakresie serwisowania, przeglądów i konserwacji.

Służymy swoim wsparciem technicznym 24h na dobę 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.

Dowiedz się więcej…