PKiMSA "Carboautomatyka" S.A. przekazała 100.000,00 zł na pomoc Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Tychach, celem wsparcia walki z epidemią spowodowaną chorobą COVID-19 wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2.
 
Przekazała także samochód typu BUS Polskiemu Towarzystwu Ratowników Medycznych z siedzibą w Tychach dla wsparcia działań szpitala.
Slider

CARBOAUTOMATYKA GROUP

THE GROUP CONSISTS OF FOLLOWING COMPANIES:

PKiMSA
CARBOAUTOMATYKA S.A.

Carboautomatyka Group consists of intensively developing companies, each of which occupies leading market positions in their industries. They achieved this result thanks to the use of modern technologies, qualified staff and high quality of offered products and services.

The activities of the Group's companies in related industries allow customers to provide flexibility and functionality of the solutions offered and implement them in enterprises of any size and profile, including:
Design
Production
Assembling
Service
Instructions

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki
CARBOAUTOMATYKA S.A.

…is a company with almost 45 years of tradition.

We employ experienced, highly qualified staff with design, building and industry approvals.

We are present in following markets:

Coal
mining

Other
materials
mining

Power
engineering

Heating

Metallurgy

Road
infrastructure

Coke

Water and sewage management

Tunnels equipment