Budowa drobnicowego załadunku sortymentów grubych dla PGG S.A. oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast

6 września 2021

 

Realizowana inwestycja „Budowa drobnicowego załadunku sortymentów” umożliwi załadunek na samochody produkowanych sortymentów grubych tj. kostka o ziarnie 200÷80mm i orzech o ziarnie 80÷50mm.

Prace wykonane były w zakresie robót budowlanych, mechanicznych, instalacyjnych, elektrycznych i montażowych związanych z rozbudową infrastruktury drobnicowego załadunku sortymentów grubych.